Medlemskap

Att bli medlem i föreningen kostar 150kr/år för den första medlemmen i familjen, därefter 75 kr/medlem (familjemedlemskap förutsätter att man är skrivna på samma adress och då får man bara ett exemplar av våra utskick gemensamt till alla på adressen).
Ungdomar till och med 19 år betalar 75 kr för fullt medlemskap.
Glöm inte att ange namn och adress då du betalar in medlemsavgiften.
Betalar gör du till plusgiro 80 96 52-1.

Annonser