Folkmusik och dans i Blekinge

Folkmusik och dans i Blekinge

Folkmusik och dans i Blekinge

En sammanställning av ett forskningsprojekt av musiklärare Lena Krook, Karlshamn.

Detta är en fortsättning på forskningsprojektet ”Folkmusik och folklig dans i Blekinge” och innehåller ytterligare intervjuer, bilder, noter och sångtexter.

Boken är utgiven 1980.

Pris: 30:-

Annons