Folkmusik och folklig dans i Blekinge

Folkmusik och folklig dans i Blekinge

Folkmusik och folklig dans i Blekinge

En sammanställning av ett forskningsprojekt av musiklärare Lena Krook, Karlshamn och folklivsforskare Eva Liljedahl-Nordlinder, Stockholm.

Boken beskriver lite om folkmusik och folklig dans i Blekinge och in-nehåller ett antal intervjuer med spelmän från länet. Även bilder, noter och sångtexter förekommer.

Boken är utgiven 1979.

Pris: 30:-

Annons